BẢNG GIÁ HOSTING

Giải pháp lưu trữ website hoàn hảo, tốc độ truy cập cao, lưu lượng thông tin lớn với mức giá hợp lý

BASIC
75,000đ/tháng
STANDARD
120,000đ/tháng
PROFESSIONAL
240,000đ/tháng
Dung lượng 1.200 MB 2.000 MB 3.500 MB
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Sub domain Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Email Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
MySQL 01 03 05
Park Domain Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Add-on 01 02
Backup Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày

 

BASIC
75,000đ/tháng
Dung lượng 1.200 MB
Băng thông Không giới hạn
Sub domain Không giới hạn
Email Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
MySQL 01
Park Domain Không giới hạn
Add-on
Backup Hàng ngày

 

STANDARD
120,000đ/tháng
Dung lượng 2.000 MB
Băng thông Không giới hạn
Sub domain Không giới hạn
Email Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
MySQL 03
Park Domain Không giới hạn
Add-on 01
Backup Hàng ngày

 

PROFESSIONAL
240,000đ/tháng
Dung lượng 3.500 MB
Băng thông Không giới hạn
Sub domain Không giới hạn
Email Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
MySQL 05
Park Domain Không giới hạn
Add-on 02
Backup Hàng ngày