BẢNG GIÁ THIẾT KẾ WEBSITE

Chọn lựa gói thiết kế phù hợp với nhu cầu của Doanh nghiệp và bắt đầu những trải nghiệm thú vị

Chức năng DOANH NGHIỆP

3.900.000 đ 

CHUYÊN NGHIỆP

6.900.000 đ

NÂNG CAO

9.900.000 đ

 Nền tảng  WordPress WordPress WordPress
 Giao diện website  Chọn mẫu và chỉnh sửa Chỉnh sửa theo yêu cầu    Thiết kế riêng theo yêu cầu 
 Tên miền  Tặng tên miền  Quốc tế .com, .net Tặng tên miền  Quốc tế .com, .net Tặng tên miền .com, .net hoặc .vn, com.vn
 Dung lượng lưu trữ  1200 MB 2800 MB 4500 MB
 Băng thông  60Gb Không giới hạn Không giới hạn
 Email doanh nghiệp 
 Ngôn ngữ  Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt & Tiếng Anh
 Responsive Design 
 Chuẩn SEO  Chuẩn SEO 100% Chuẩn SEO 100%  Chuẩn SEO 100% 
 SSL Security 
 Chức năng  Chức năng chuyên nghiệp Chức năng chuyên nghiệp Chức năng cao cấp
 Bảo hành 
 Bàn giao Source code 

DOANH NGHIỆP

3.900.000 đ 

Nền tảng  WordPress
Giao diện website  Chọn mẫu và chỉnh sửa
Tên miền  Tặng tên miền  Quốc tế .com, .net
Dung lượng lưu trữ  1200 MB
Băng thông  60Gb
Email doanh nghiệp 
Ngôn ngữ  Tiếng Việt
Responsive Design 
Chuẩn SEO  Chuẩn SEO 100%
SSL Security 
Chức năng  Chức năng chuyên nghiệp
Bảo hành 
Bàn giao Source code 

CHUYÊN NGHIỆP

6.900.000 đ

 Nền tảng  WordPress
 Giao diện website  Chỉnh sửa theo yêu cầu   
 Tên miền  Tặng tên miền  Quốc tế .com, .net
 Dung lượng lưu trữ  2800 MB
 Băng thông  Không giới hạn
 Email doanh nghiệp 
 Ngôn ngữ  Tiếng Việt
 Responsive Design 
 Chuẩn SEO  Chuẩn SEO 100% 
 SSL Security 
 Chức năng  Chức năng chuyên nghiệp
 Bảo hành 
 Bàn giao Source code 

NÂNG CAO

9.900.000 đ

 Nền tảng  WordPress
 Giao diện website  Thiết kế riêng theo yêu cầu 
 Tên miền  Tặng tên miền .com, .net hoặc .vn, com.vn
 Dung lượng lưu trữ  4500 MB
 Băng thông  Không giới hạn
 Email doanh nghiệp 
 Ngôn ngữ  Tiếng Việt & Tiếng Anh
 Responsive Design 
 Chuẩn SEO  Chuẩn SEO 100% 
 SSL Security 
 Chức năng  Chức năng cao cấp
 Bảo hành 
 Bàn giao Source code